Samochód 9 os. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bytów, dnia 02.02.2012 r.

SOSW.A.322.1.5.2012

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 - miejscowej, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim"

Nazwa Zamawiającego:                     Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

im. Dzieci Europy

Adres Zamawiającego:                      77-100 Bytów,  ul. Styp-Rekowskiego 5
Tel.                                                     059 822 25 89
Fax.                                                    059 822 78 71
E-mail:                                               sosw_bytow@poczta.onet.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Krystyna Kożykowska

Nazwa Wykonawcy:                         Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe

"ZDUNEK" Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:                           ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk

Tel./ fax.                                             058/326 52 52, fax 058/326 52 55

Cena oferty:                                       117.800,00zł

Uzasadnienie wyboru:                       oferta z najniższą ceną

Punktacja w kryterium "cena"           100 pkt

Punktacja łączna:                               100 pkt

Ilość ważnych ofert :                         2                     

Punktacja pozostałych ofert:

"ZIMNY" Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102,                                  97-300 Piotrków Trybunalski

- punktacja w kryterium "cena" - 86 pkt

- punktacja łączna - 86 pkt