samochód - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

"Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 - miejscowej, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim"

Nazwa Zamawiającego:                     Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

                                                          im. Dzieci Europy

Adres Zamawiającego:                      77-100 Bytów,  ul. Styp-Rekowskiego 5
Tel.                                                    059 822 25 89
Fax.                                                   059 822 78 71
E-mail:                                               sosw_bytow@poczta.onet.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Kulas

Nazwa Wykonawcy:                         "ZIMNY" Autoryzowany Dealer Volkswagena

Adres Wykonawcy:                         ul. Wojska Polskiego 102,   97-300 Piotrków Trybunalski

Tel./ fax.                                            044/ 645 22 22, fax 044/645 22 32

Cena oferty:                                       144.800,00zł

Uzasadnienie wyboru:                       oferta z najniższą ceną

Punktacja w kryterium "cena"           100 pkt

Punktacja łączna:                              100 pkt

Ilość ważnych ofert :                         1