Struktura

 

 

 

 

Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bytowie jako zasadnicze cele stawia sobie:

 

W Ośrodku funkcjonują następujące typy szkół:

1. Przedszkole Specjalne;

2. Szkoła Podstawowa  Nr 3 z oddziałami gimnazjalnymi - klasy I-VIII  oraz zespoły rewalidacyjno - wychowawcze;

4. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2, przygotowująca do pracy w zawodach:

5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy;

6. Grupy Wychowawcze.

Szkoła wyposażona jest  w: