SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

 CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

I O PONOWNEJ OCENIE I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji 9 - miejscowej, przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim"

 

            Na podstawie art.181 ust.1 i 2 przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą w związku            z uznaniem zasadności informacji przekazanej przez Wykonawcę z dnia 03.02.2012r. Zamawiający - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Dzieci Europy w Bytowie unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru oferty z dnia 02.02.2012r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

            W związku z powyższym na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Zamawiający -zawiadamia,  o wyniku powtórzonej czynności badania i oceny ofert.

 

1.    O wyborze oferty:

Oferta nr 2 - "ZIMNY" Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102,         97-300 Piotrków Trybunalski

 

UZASADNIENIE:

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ,  jej cena mieści się w kwocie zarezerwowanej na wykonanie zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów na podstawie kryterium jakim była cena.

2.    O ofertach złożonych w postępowaniu:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ZDUNEK" Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk

Oferta nr 2 - "ZIMNY" Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102,        97-300 Piotrków Trybunalski

 

3.    O ilości punktów przyznanych na podstawie ustalonego kryterium wyboru:

Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "ZDUNEK" Sp. z o.o., ul. Miałki Szlak 43/45, 80-717 Gdańsk - oferta odrzucona

Oferta nr 2 - "ZIMNY" Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102,         97-300 Piotrków Trybunalski -100 pkt.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Krystyna Kożykowska
Udostępnił: Krystyna Kożykowska (2012-02-09, godz. 13:59)
Modyfikacja: Krystyna Kożykowska (2012-02-09, godz. 13:58)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 155754