SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Ogłoszenie - zamówienie na usługi społeczne projekt "Za życiem" 2022 - 2023 - odwołany
Ogłoszenie - zamówienie na usługi społeczne projekt "Za życiem" 2022 - 2023
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2022
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020

DokumentOdwiedzin
Redakcja27552
Informacje ogólne5048
Ogłoszenie6859
Witaj1453
Struktura4426
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1894
Informacja o zawarciu umowy1826
Ogłoszenie - nadbudowa dachu II etap2220
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1817
Informacja o zawarciu umowy1673
Ogłoszenie-wymiana instalacji elektrycznej2084
Zmiana SIWZ-wymiana instalacji elekrycznej1676
Wymiana instalacji elektrycznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1635
Wymiana instalacji elektrycznej - informacja o zawarciu umowy1542
Ogłoszenie-wymiana posadzek1801
Odpowiedź na pytania - wymiana posadzek1651
Wymiana posadzek - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1490
Wymiana posadzek - informacja o zawarciu umowy1538
Ogłoszenie - przebudowa ogrodzenia2095
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ogrodzenia1543
Przebudowa ogrodzenia - informacja o udzieleniu zamówienia1485
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20111515
Ogłoszenie - dostawa samochodu1703
Samochód 9 os. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1608
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty3479
Ogłoszenie - dostawa samochodu II.20121911
samochód - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1478
Dostawa samochodu - informacja o udzieleniu zamówienia1472
Ogłoszenie - budowa boiska1942
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20121372
Budowa boiska - informacja o wyborze oferty1374
Budowa boiska - informacja o udzieleniu zamówienia1411
Ogłoszenie - przebudowa ogrodzenia (szkoła)1466
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20131269
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - "Przebudowa ogrodzenia"1386
Ogłoszenie - przebudowa ogrodzenia (szkoła MAJ 2013 r.)1669
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - Przebudowa ogrodzenia - maj 20131359
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20141366
SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH3244
Dyrekcja3549
Regulamin Rady Rodziców721
Procedura przyjęcia wychowanka do Grupy Wychowawczej1374
Regulamin Grup Wychowawczych1517
Regulamin działalności Rady Pedagogicznej882
Regulamin rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych i Przedszkola1347
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20151303
Koncepcja pracy1366
Program profilaktyki713
Program wychowawczy789
Statut1777
Wewnątrzkolne zasady oceniania682
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20162783
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20152650
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20142705
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20132808
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20122632
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20112822
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20172371
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu1209
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzedaż samochodu1086
Sprzedaż samochodu - zawiadomienie o unieważnieniu przetargu1057
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu II ETAP1196
Sprzedaż samochodu II etap - zawiadomienie o unieważnieniu przetargu1036
Ogłoszenie o naborze2345
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi1018
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ. 2959
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 970
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20181918
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1863
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2821
Informacja o nieudzieleniu zamówienia1005
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ. 3818
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3792
Informacja o nieudzieleniu zamówienia814
Oświadczenie1453
Bilans694
Rachunek zysków i strat724
Zestawienie zmian w funduszu jednostki747
Informacja dodatkowa723
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Dzieci Europy w Bytowie608
Program wychowawczo - profilaktyczny655
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ. 4662
Regulamin Rady Rodziców636
Regulamin Rady Pedagogicznej621
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4661
Informacja o nieudzieleniu zamówienia cz. 4604
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20201148
Bilans531
Rachunek zysków i strat514
Zestawienie zmian w funduszu jednostki515
Informacja dodatkowa516
Plakat informacyjny dla rodziców470
Plakat informacyjny dla uczniów475
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice489
Jak skutecznie myć ręce521
Wytyczne - zagrożenie epidemiczne473
Wytyczne dla szkol i placówek - wrzesień 2020456
Wytyczne żłobki przedszkola462
Zalecenia - strefa czerwona i żółta472
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020949
INSTRUKCJA KORZYSTANIA907
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ.5413
Ogłoszenie o naborze419
Informacja o wynikach naboru376
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 760
Ogłoszenie718
Ogłoszenie204
Ogłoszenie318
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY264
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej261
Sprawozdanie finansowe za 2021 rok243
Ogłoszenie o zamówieniu93
Specyfikacja Warunków Zamówienia80
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy87
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy dla zespołu terapeutów84
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienie umowy84
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu77
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego81
Specyfikacja Warunków Zamówienia134
Ogłoszenie o zamówieniu111
Załącznik nr 1 do oferty - formularz ofertowy103
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy dla zespołu terapeutów97
Załącznik nr 3 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczaniu i spełnianiu warunków 89
Załącznik nr 4 - oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia83
Załącznik nr 5 - projektowane postanowienie umowy97
Sprawozdanie finansowe za 2020 rok155
Informacja z otwarcia ofert72
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert45
Informacja o unieważnieniu postępowania44
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert - 05.09.202221
Razem180329

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 187397