SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020

DokumentOdwiedzin
Redakcja24703
Informacje ogólne4396
Ogłoszenie6343
Witaj1232
Struktura3882
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1656
Informacja o zawarciu umowy1604
Ogłoszenie - nadbudowa dachu II etap1992
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1596
Informacja o zawarciu umowy1432
Ogłoszenie-wymiana instalacji elektrycznej1824
Zmiana SIWZ-wymiana instalacji elekrycznej1447
Wymiana instalacji elektrycznej - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1401
Wymiana instalacji elektrycznej - informacja o zawarciu umowy1320
Ogłoszenie-wymiana posadzek1569
Odpowiedź na pytania - wymiana posadzek1416
Wymiana posadzek - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1257
Wymiana posadzek - informacja o zawarciu umowy1281
Ogłoszenie - przebudowa ogrodzenia1861
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ogrodzenia1320
Przebudowa ogrodzenia - informacja o udzieleniu zamówienia1256
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20111305
Ogłoszenie - dostawa samochodu1468
Samochód 9 os. - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1375
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oferty i wyboru najkorzystniejszej oferty i o ponownej ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty3248
Ogłoszenie - dostawa samochodu II.20121679
samochód - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1249
Dostawa samochodu - informacja o udzieleniu zamówienia1240
Ogłoszenie - budowa boiska1701
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20121165
Budowa boiska - informacja o wyborze oferty1155
Budowa boiska - informacja o udzieleniu zamówienia1193
Ogłoszenie - przebudowa ogrodzenia (szkoła)1229
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20131045
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - "Przebudowa ogrodzenia"1161
Ogłoszenie - przebudowa ogrodzenia (szkoła MAJ 2013 r.)1444
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego - Przebudowa ogrodzenia - maj 20131127
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20141157
SPIS TELEFONÓW WEWNĘTRZNYCH2677
Dyrekcja2976
Regulamin Rady Rodziców721
Procedura przyjęcia wychowanka do Grupy Wychowawczej1151
Regulamin Grup Wychowawczych1274
Regulamin działalności Rady Pedagogicznej882
Regulamin rekrutacji do Szkół Ponadgimnazjalnych i Przedszkola1128
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20151101
Koncepcja pracy1135
Program profilaktyki713
Program wychowawczy789
Statut1436
Wewnątrzkolne zasady oceniania682
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20162242
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20152104
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20142179
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20132257
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20122097
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20112273
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20171867
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu984
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - sprzedaż samochodu846
Sprzedaż samochodu - zawiadomienie o unieważnieniu przetargu816
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu II ETAP969
Sprzedaż samochodu II etap - zawiadomienie o unieważnieniu przetargu807
Ogłoszenie o naborze1776
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi779
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ. 2726
Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 690
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 20181406
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.1621
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 2595
Informacja o nieudzieleniu zamówienia777
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ. 3598
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 3554
Informacja o nieudzieleniu zamówienia583
Oświadczenie934
Bilans465
Rachunek zysków i strat494
Zestawienie zmian w funduszu jednostki510
Informacja dodatkowa487
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz w przypadku zagrożenia ucznia demoralizacją w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Dzieci Europy w Bytowie386
Program wychowawczo - profilaktyczny422
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ. 4452
Regulamin Rady Rodziców410
Regulamin Rady Pedagogicznej388
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 4425
Informacja o nieudzieleniu zamówienia cz. 4384
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020640
Bilans304
Rachunek zysków i strat287
Zestawienie zmian w funduszu jednostki301
Informacja dodatkowa280
Plakat informacyjny dla rodziców230
Plakat informacyjny dla uczniów230
Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice243
Jak skutecznie myć ręce268
Wytyczne - zagrożenie epidemiczne233
Wytyczne dla szkol i placówek - wrzesień 2020216
Wytyczne żłobki przedszkola232
Zalecenia - strefa czerwona i żółta230
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020443
INSTRUKCJA KORZYSTANIA423
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi - CZ.5200
Ogłoszenie o naborze173
Informacja o wynikach naboru135
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 223
Ogłoszenie208
Ogłoszenie31
Ogłoszenie89
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY46
Razem145362

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 152430