SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Dzieci Europy

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
SOSW w Bytowie
Informacje ogólne
Struktura Ośrodka
Spis telefonów
Dyrekcja
Regulaminy i procedury
Dokumenty organizacyjne
COVID-19
Przetargi
Zamówienia publiczne
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021
Ogłoszenie - sprzedaż samochodu 2021- II etap
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o zawarciu umowy
Informacja o nieudzieleniu zamówienia
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2016
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2015
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2014
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2013
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2012
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2011
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2017
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2018
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2019
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2020
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 2021
NABÓR PRACOWNIKÓW
Nabór pracowników 2017
Nabór pracowników 2021
Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie finansowe za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
Zadania Oświatowe
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Powiecie Bytowskim w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Procedura przyjęcia

wychowanka do Grupy Wychowawczej

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym

im. Dzieci Europy w Bytowie

  

 

 

I. Rekrutacja prowadzona jest w formie:

- wstępnych zapisów (rozmowa, spotkanie),

- składania dokumentów.

 

            Wstępne zapisy na nowy rok szkolny są prowadzone od 1 marca i w miarę potrzeb w ciągu roku szkolnego.

 

II. Złożenie dokumentów w Sekretariacie:

 1. Podanie o przyjęcie ucznia do grypy wychowawczej (załącznik nr 1).
 2. Orzeczenie z PP.P. o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia dziecka i PESEL.
 4. Skierowanie do placówki.

 

III. Spotkanie z Wicedyrektorem ds. wychowawczych:

 1. Powitanie rodzica i wychowanka.
 2. Przekazanie informacji dotyczących:

a)      głównych celów i zadań grup wychowawczych,

b)     wyposażenia wychowanka w środki czystości, odzież, kapcie itp.

c)      zasad pobytu i odpłatności:

- opłaty za wyżywienie,

- możliwość korzystania z ulg w opłatach,

d)     sposobu odbioru i dowozu wychowanka,

e)      ulgi na przejazd (78%),

f)       zgłaszania nieobecności (na piśmie).

 1. Odpowiedzi na pytania Rodzica.
 2. Krótka informacja o stanie grup.
 3. Prezentacja pomieszczeń grup.

 

IV. Wychowawca zapoznaje się z dokumentacją wychowanka przed spotkaniem    z Rodzicem i uczniem.

 

V. Spotkanie w grupie w pierwszym dniu pobytu wychowanka:

 1. Powitanie Rodzica i ucznia.
 2. Krótka rozmowa na temat zdrowia, zwyczajów dziecka, zleconych przez lekarza lekach i in.
 3. Ustalenie sposobu kontaktowania się Rodzica z wychowawcą.
 4. Ustalenie godziny wyjazdu i powrotu ucznia do placówki.
 5. Ustalenia dotyczące wydania pisemnej zgody na udział dziecka w dodatkowych imprezach i zajęciach proponowanych przez Grupy Wychowawcze.
 6. Ustalenia dotyczące wydania pisemnej zgody w sprawie zwalniania dziecka na wyjścia do miasta.
 7. Zapoznanie ze Statutem Ośrodka i regulaminami.
wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: SOSW
Udostępnił: Krystyna Kożykowska (2014-11-05, godz. 13:37)
Modyfikacja: Krystyna Kożykowska (2014-11-05, godz. 12:33)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 155729